Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Samspil med pårørende

Pårørende til borgere med kræft er i overvejende risiko for selv at blive syge, fordi de påvirkes både psykisk og fysisk. De pårørende spiller en central rolle i forhold til patienten og patienter peger på dem som den vigtigste kilde til støtte og information. Når de pårørende har afgørende betydning for patienten, er det derfor vigtigt, at de føler sig inddraget og klædt ordentligt på i den nye situation. Der er behov for at udvikle en indsats, der kan sikre et struktureret samspil med pårørende om kræftpatienters forløb for både at kunne støtte pårørende mest muligt og samtidig sikre, at pårørende inddrages i patientens forløb på en måde, der er til gavn for både patient og pårørende.

Formål

Udviklingen af indsatsen skal sikre, at CKSK får udviklet en samlet strategi for, hvordan samspillet med pårørende systematisk skal ske, og at dette implementeres i centret. Indsatsen laves som et projekt med projektbeskrivelse, dataindsamling og evaluering så kommunen kan bruge den indsamlede viden ifht. andre kroniske sygdomme.

Projektperiode

Projektet er i afklaringsfasen.

Finansiering

Projektet er forankret i CKSK og finansieret af DUT-midler (statslige).

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Carina Wedell Andersen fra Center for Kræft og Sundhed.