Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Projekter

I Center for Kræft og Sundhed København har vi udover den daglige drift også udviklings- og forskningsprojekter i gang.

Aktuelt arbejder vi med disse projekter:

  • Proluca – Et forskningsprojekt om effekten af tidlig træning efter operation for lungekræft. Vi undersøger om træningen fører til et bedre forløb i tiden efter operation.
  • Mænd og rehabilitering – Færre mænd end kvinder vælger at gå i centret. Dette projekt skal resultere i, at flere mænd med kræft starter i rehabiliteringsforløb i centret.
  • Effekt af træning – Afdækning af hvilke testmetoder, der skal bruges som effektmålingsredskaber for styrke- og konditionstræning i centret.
  • Online-understøttet rehabilitering af kvinder med brystkræft – Opbygning af et mobilt website som supplement til genoptræningsarbejdet til brystkræftopererede kvinder, som går eller har gået i centret.
  • Lighed i rehabilitering i CKSK- Projektet skal skabe større social lighed i kræftrehabilitering i Københavns Kommune.
  • Samspil med pårørende – Udviklingen af indsatsen skal sikre, at CKSK får udviklet en samlet strategi for samspillet med pårørende til kræftpatienter.
  • Effektprojekt – I Center for Kræft og Sundhed vil vi gerne undersøge effekt og tilfredshed i forbindelse med et forløb i centret.