Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Tarmkræftforeningen

Et tilbud om at mødes og udveksle erfaringer med ligestillede

Når diagnosen tarmkræft er stillet …

melder der sig en masse spørgsmål, hvor erfaring viser, at man kan have behov for at tale med andre, som er eller har været i den samme situation.

 • Hvert år får ca. 4.300 personer diagnosen tarmkræft
 • Tarmkræft er den tredje hyppigste kræftform hos mænd og kvinder
 • Netop tarmkræft og behandling herfor giver ofte helt specielle og tabubelagte gener og senfølger, som kan efterlade såvel patienter som pårørende med en stor ensomhedsfølelse
 • Denne forening er derfor stiftet for at skabe et fællesskab, hvor man kan søge støtte og udveksle erfaringer med andre i samme situation

Foreningen vil have fokus på:

 • Udbredelse af viden om tarmkræft (analkræft, endetarmskræft og tyktarmskræft)
 • Støtte til patienter og pårørende omkring tarmkræft – både psykisk og fysisk
 • Udbrede information om forebyggelse af tarmkræft
 • Arbejde for forbedring af behandlingsmuligheder for tarmkræft
 • Fremme forskning for forebyggelse af tarmkræft
 • Fremme forskning i senfølger efter tarmkræft
 • Oprette tarmkræft-grupper rundt omkring i landet
 • Fremme aktiviteter af interesse for medlemmerne

Du kan læse mere på foreningens hjemmeside på www.tarmkraeft.dk.

Temaaftener

Foreningen arrangerer 5-6 temaaftener hvert år, hvor vi inviterer en oplægsholder med særligt kendskab til livet med tarmkræft, f.eks. en overlæge eller psykolog, og der vil være tid og mulighed for erfaringsudveksling.

Foreningens aktiviteter annonceres på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kalenderen for hovedstaden og på foreningens hjemmeside www.tarmkraeft.dk.

Hvem kan deltage

Foreningen er for personer med tarmkræft og pårørende.

Praktiske oplysninger

Vores møder foregår her i centret, fortrinsvis fra kl. 17 – 20.

Kontakt

Har du brug for at udveksle erfaringer, eller har spørgsmål til dit liv som tarmkræftpatient eller pårørende, har vi etableret en e-mail kontaktlinie tarmkraeft@hotmail.com.
Vi kan ikke give lægefaglig vejledning, men kan give dig mulighed for at komme i kontakt med én, som selv har været hele sygdomsforløbet igennem.
På denne mail kan du også altid komme i kontakt med foreningens bestyrelse, mailen bliver tjekket dagligt.

Du kan på medlemsmøderne tale med andre patienter og pårørende, som du kan udveksle erfaringer med.

Du kan udveksle erfaringer med andre på Kræftens Bekæmpelses online forum cancerforum, hvor foreningen har oprettet en gruppe: “Tarmkræft”

Du kan også finde os på facebook