Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Patientforeningen Modermærkekræft er en landsdækkende patientforening.

Formål er at:

  • Yde støtte til nuværende og tidligere modermærkekræftramte – såvel patienter som pårørende
  • Synliggøre behandlingsmuligheder for modermærkekræft blandt
    patienter og pårørende
  • Øge offentlighedens viden om modermærkekræft.
  • Forbedre modermærkekræftramtes vilkår og rettigheder

Foredragsarrangementer

Patientforeningen Modermærkekræft afholder også foredragsarrangementer, hvor oplægsholdere inviteres til at tale om emner, der er vedkommende for modermærkekræftpatienter og deres pårørende. Disse arrangementer giver f.eks. mulighed for at lytte og stille spørgsmål til eksperterne og herigennem få bedre viden om sygdommen og dens behandlingsmuligheder eller bedre forståelse for, hvad der kan gøres for at afhjælpe eventuelle bivirkninger eller psykiske konsekvenser.

Kontakt

Ønsker du oplysninger om foreningen og/eller dens aktiviteter, kan du læse mere på foreningens hjemmeside, og/eller finde os på facebook

Du kan også kontakte foreningen på e-mail:info@modermaerkekraeft.dk , eller på
tlf. 23 36 80 49.