Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft

Et tilbud om at mødes og udveksle erfaringer med ligestillede

At få stillet diagnosen kræft er en chokerende oplevelse for langt de fleste mennesker. Hvad er det for en behandling, jeg skal igennem? Kan jeg fortsætte mit arbejde, hvis jeg skal have mange strålebehandlinger eller kemobehandlinger eller måske begge dele? Er der mange ubehagelige bivirkninger undervejs?

Disse spørgsmål er blot nogle få af dem, der melder sig, når man får konstateret kræft.

I netværket kan du få svar på dine spørgsmål. Du kan tale med ligestillede, og du kan udveksle erfaringer. Du kan også møde professionelle, f.eks. læger, sygeplejersker, diætister, psykologer og socialrådgivere, som fortæller om de mange sider af kræftbehandlingen.

Netværkets aktiviteter

Vi har aftener med fri snak og erfaringsudveksling samt aftener med foredrag eller indlæg med f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter eller talepædagoger.
Emnerne, vi diskuterer, kan være langtidsbivirkninger efter strålebehandling, rehabilitering af taleevne, tandproblemer mv.
Netværkets arrangementer tilrettelægges af en gruppe tidligere og nuværende kræftpatienter, der har erfaring med kræft i hals eller mundhule.

Vi mødes i netværket en torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.30 her i centret.

Kontakt, tilmelding og yderligere oplysninger

Du kan høre mere om netværket hos kontaktperson:
Niels Jessen, tlf. 4817 5964 (hverdagsaftener efter kl. 18.00), eller via e-mail på halsmundcancer.ny@hotmail.com

På vores hjemmeside finder du informationer om netværket vores arrangementer.