Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

LyLe – Lymfekræft og Leukæmi

Patientnetværket LyLe henvender sig til personer, der har eller har haft lymfekræft eller leukæmi, og deres pårørende.

Netværkets fokusområder:

  • Støtter personer med lymfekræft eller leukæmi samt disse personers pårørende
  • Fremmer udveksling af erfaringer under og efter sygdomsforløb
  • Medvirker til at fremme behandlingsformer for lymfekræft og leukæmi
  • Informerer og optimerer kommunikationen til og mellem foreningens medlemmer, patientgruppen og behandlere
  • Påvirker kræftområdet politisk på alle niveauer for forbedring af de menneskelige, psykologiske og økonomiske indsatser
  • Tilskynder og hjælper med oprettelse af lokalgrupper rundt om i Danmark

Aktiviteter

Gruppen for samtale- og erfaringsudveksling
Kom og deltag i en uformel snak, hvor vi udveksler egne erfaringer og tanker med ligestillede.

Telefonrådgivning

Du har mulighed for at dele de bekymringer og problemer, der naturligt opstår i forbindelse med en kræftdiagnose. Telefonrådgivningen henvender sig både til patienter og pårørende.

Den person, du kommer til at tale med, har selv haft eller har lymfekræft eller leukæmi.

Ring på tlf. 3168 2602. Telefonen er åben torsdage kl. 15.00 – 16.00.
Er telefonen optaget, eller er det uden for åbningstid, kan du lægge navn og tlf. nr., og du vil blive ringet op snarest muligt.

Kontakt

Kontaktperson Rita Christensen, e-mail:rita@lyle.dk, telefon 3168 2600.

Ønsker du oplysninger om foreningen og/eller dens aktiviteter, kan du læse mere på foreningens hjemmeside

Mød os på Facebook

Du finder os også på Facebook. Gå ind på facebook.dk og søg efter LYLE, foreningen for Lymfekræft og Leukæmi”