Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Dansk Brystkræftorganisation – DBO

Dansk Brystkræftorganisation – DBO er en selvstændig landsdækkende forening. Vi arbejder for, at brystkræftramte i Danmark kan få en hurtig og præcis diagnostik, en specialiseret behandling og en effektiv genoptræning.

Alle medlemmer i DBO har, eller har haft, brystkræft.

DBO’s værdigrundlag

DBO bereder vejen for solidaritet og netværksdannelse blandt danske brystkræftpatienter. DBO ved, hvordan det er at have brystkræft og er lydhør over for de problemer og udfordringer, danske kvinder ramt af brystkræft møder før, under og efter diagnose og behandling.

DBO’s vision er at:

  • levetiden for brystkræftramte i Danmark svarer til baggrundsbefolkningens som resultat af intensiv forskning i brystkræft og tilbud om den til enhver tid bedste behandling af nydiagnosticerede kvinder og kvinder med kronisk brystkræft
  • behandlersystemet forholder sig til alle brystkræftramte som hele mennesker og således kontinuerligt forholder sig til alle aspekter af sygdommen og virkning af behandling

DBO’s mission er at arbejde for at:

  • DBO er kendt i hele Danmark som de brystkræftramtes forening
  • alle brystkræftramte i Danmark får kendskab til DBO’s arbejde for brystkræftpatienter
  • formidle faglig viden om brystkræft og behandling på en forståelig måde
  • aftabuisere kronisk brystkræft
  • brystkræftpatienters behov og interesser i forbindelse med behandlingsforløb, rehabilitering og livsvilkår bliver tilgodeset
  • etablere netværk mellem DBO og andre relevante organisationer samt mellem DBO og det politiske system
  • brystkræftbehandling og opfølgning vedvarende er på den sundhedspolitiske dagsorden, så alle brystkræftpatienter i Danmark diagnosticeres, behandles og genoptrænes efter den til enhver tid gældende bedst mulige europæiske standard

Kontakt

DBO har syv lokalkredse i landet. Læs om DBO-Kreds Hovedstaden her

Ønsker du oplysninger om DBO og/eller dens aktiviteter, kan du læse mere på DBO’ hjemmeside og/eller finde os på facebook