Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Arkitekterne Morten Rask Gregersen og Johannes Pedersen fra Nord Architects. Foto Anne Mie Dreves

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Photo Adam Mørk

Området over caféen. Foto Adam Mørk

Arkitekturen

Center for Kræft og Sundhed København står med sine aluminiumsfacader som en lysende kontrast til de røde murstensbyggerier, der dominerer gadebilledet.

Formgivningen skiller sig også ud fra de traditionelle Nørrebro karréer. I stedet for en stor bygning består centret af en række små sammenhængende huse, som er bundet sammen af et stort skulpturelt tag. Hvert hus ligner prototypen på et hus. Bygningen er derved både noget letgenkendeligt og noget helt nyt.

“Ved at bryde bygningen ned i mindre enheder skaber vi en stor bygning, som er rar at besøge. Vi ville skabe et hus, hvor mennesket er i centrum”.
- Morten Rask Gregersen fra Nord Architects

Fakta

Center for Kræft & Sundhed København er opført fra juli 2010 til august 2011 og indviet oktober 2011. Centret er opbygget som en række af små huse bundet sammen af et stort skulpturelt tag. Huset er opført af Københavns Kommune og tegnet af Nord Architects.

Bygningen har et bruttoareal på 1885 m² plus 361 m² kælder. Rummene er fordelt på bl.a. café, træningssal, kombineret trænings- og foredragssal, omklædningsrum, behandlingsrum, samtalerum, grupperum, undervisningskøkken og kontorer. I midten af bygningen ligger et lukket gårdrum.

Helende arkitektur

Bygningen er designet efter inspiration fra evidensbaseret forskning om helende arkitektur. Fra starten har det været et ønske, at bygningens udtryk såvel
indenfor som udenfor, skulle i dialog med brugerne af stedet. Ved at arbejde bevidst med arkitektoniske elementer som skala, materialitet og rumlige sammenhænge er det lykkedes at opnå en ganske særlig atmosfære i den nye bygning.

“Vi har lagt vægt på, at bygningen skulle have nogle særlige karakteristika, f.eks. dagslyset, der brydes forskelligt alt efter årstid på de aluminiumsbeklædte tage, og det indre varme træbeklædte gårdrum, der hele tiden virker som et referencerum i bygningen. Det er netop her, hvor det indre liv og vitaliteten i bygningen skaber den nærhed og samhørighed, som også kendes fra gamle klosterhaver.
- Johannes Pedersen fra Nord Architects

Hør udsendelsen “Huse, der heler” offentliggjort den 25. maj 2016, hvor Center for Kræft & Sundhed medvirker her
Læs desuden artiklen om samme emne her

Udviklet med brugere og medarbejdere

Nord Architects har arbejdet tæt sammen med både medarbejdere og brugere af centret for på den måde at få skabt det helt rigtige hus til de forskellige borgere: Unge og ældre, meget syge og næsten raske. I huset er der plads til såvel individuelle aktiviteter som til at tage del i fællesskabet, og der er også rammer for både fysisk aktivitet og meditation.

Plads til motion og fordybelse

Blandt husets attraktioner er træningssalene på første sal, med udsigt ud over parken, samt gårdrummet i stueplan, hvor man kan sætte sig ud og nyde solen om sommeren.

“Gårdrummet er en meget central del af bygningen. Rummet er beklædt med træ og er tænkt som et sted til fordybelse og ro. Her er intime opholdsmuligheder, terrasser, træer og et vandbassin, som alt sammen kan ses indefra”.
- Johannes Pedersen

Andre faciliteter i centret er det store undervisningskøkken, hvor man kan lære at lave sund mad, og så selvfølgelig caféen og caféens medarbejdere, der møder borgerne, når de træder ind ad døren.

“For nogle mennesker er det en svær beslutning at komme i centret, fordi de skal se deres sygdom i øjnene. Derfor er det meget vigtigt, at huset tager imod folk på den rigtige måde, så de får lyst til at bruge husets mange tilbud”.
- Morten Rask Gregersen

Se billeder fra byggeprocessen