Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse
Jette Vibe-Petersen

Jette Vibe-Petersen

Centerchef
Speciallæge i intern medicin

jvp@kraeftcenter-kbh.dk

Tlf. 2637 3729