Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Centret set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Photo Adam Mørk

Centrets café. Foto Anne Mie Dreves

Om Center for Kræft & Sundhed København

Center for Kræft og Sundhed København er et gratis tilbud til alle personer, som er berørte af kræft. Det gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte. Vi modtager borgere fra den dag, de får stillet en kræftdiagnose.

Vi tilbyder blandt andet samtaler med psykologer og socialrådgivere, samtalegrupper og rehabilitering med tilbud om kostvejledning, fysisk træning, rygeafvænning og patientundervisning.

Centret har en åben café, hvor der altid står en medarbejder klar til at tage imod.

Fire gange om året udsender vi et nyhedsbrev fra centret.

Se film om centret:

Individuelle rehabiliteringsforløb

Vi tilbyder forløb for borgere med kræft, hvor f.eks. fysisk aktivitet, undervisning og samtaler kan være en del af forløbet. Tilbuddene er for borgere med kræft og med bopæl i Københavns Kommune. For at deltage kræves en henvisning fra egen læge eller behandlende afdeling. Fra medio 2015 har jobkonsulenter i Københavns Kommune også mulighed for at henvise til rehabilitering i CKSK.

Rådgivning i Kræftrådgivningen i København

Kræftrådgivningen i København ved Kræftens Bekæmpelse er beliggende i centret. I kræftrådgivningen tilbyder vi både individuelle samtaler og samtaler sammen med pårørende eller i grupper med ligestillede. Tilbuddene er åbne for alle, uanset bopæl.

Medarbejderne

Centrets medarbejdere er psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, kliniske diætister, ergoterapeuter, administrativt personale og et stort antal frivillige støttepersoner.

Vores nye hus

Den 26. september 2011 slog vi dørene op i vores nye hus på Nørre Allé 45 på Nørrebro under navnet Center for Kræft og Sundhed København. Centret hed tidligere Sundhedscenter for Kræftramte og lå i Ryesgade. Du kan se billeder fra tilblivelsen af det nye center her på hjemmesiden.

Se billeder fra byggeriet.