Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

27.09.2018

Billede af mænd i samtale omkring et bord. Foto: Mark Thyrring

Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger.
Mange mænd oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.

Derfor er der mulighed for, at mandlige pårørende kan mødes med andre mænd i samme livssituation.

På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med mænd, der selv har en syg partner.
Mødet med sundhedsvæsnet, ændrede roller i familien/ parforholdet, uvished om fremtiden, hvordan sikrer man sig et frirum,
hvor sygdommen ikke fylder det hele – er hyppige temaer på møderne.

Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17 – 19.
Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.

Fysioterapeut Claus Faber, ansat i Københavns kommune, og psykolog Steen P. Nielsen, ansat i Kræftens Bekæmpelse, leder møderne.

Har du lyst til at være med til et møde, så tag kontakt til
Kræftens Bekæmpelses åbne rådgivning på Nørre Alle 45, der er åben hver dag fra kl. 10-16, fredag dog til kl. 13.
Du kan også kontakte Steen på tlf.: 3076 5976, e-mail : spn@cancer.dk, eller Claus på tlf.: 6029 8214, email: cf@kraeftcenter-kbh.dk

Tilbage til nyhedsoversigt