Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

31.10.2017

Sygeplejerskeprisen 2017

Karin Birtø, sygeplejerske, master i rehabilitering og pårørendekoordinator i Center for Kræft og Sundhed København modtog mandag aften Sygeplejerskeprisen 2017.

Prisen uddeles af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden til en sygeplejerske, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation.

Karin modtog prisen bl.a. for sit utrættelige arbejde gennem de sidste 10 år med at etablere og konsolidere Københavns Kommunes rehabiliteringstilbud i Center for Kræft og Sundhed København til kræftramte borgere. Her har Karin kontinuerligt haft fokus på vigtigheden af sygeplejen i rehabilitering, og har i samarbejde med tværfaglige kollegaer udviklet tilbud om patient- og pårørendeundervisning, således at borgerne tilbydes et uddannelsesforløb på meget højt fagligt niveau. Karin har altid øje for det enkelte menneske, såvel borger/patient som pårørende, deres livssituation, ressourcer, ønsker og behov og altid med etikken som ramme for refleksion og handling.

Karin er desuden en benyttet oplægsholder på danske og udenlandske konferencer og kurser primært med fokus på rehabilitering, patientrettet forebyggelse, patientuddannelse samt pårørendearbejde inden for kræftområdet. Her har Karin hver gang inspireret tilhørerne med sit engagement, sin høje faglighed, og sine ambitioner på sygeplejefagets vegne.

Stort tillykke til Karin.

Tilbage til nyhedsoversigt