Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

06.01.2015

Trygfonden støtter projekt om online understøttelse af rehabilitering af kvinder med brystkræft

Inden jul modtog Center for Kræft og Sundhed København et beløb på kr. 2.852.300,- fra TrygFonden. Støtten er givet til centrets projekt om udvikling af online understøttelse til rehabilitering af brystkræftopererede kvinder. Projektet skal bl.a. gøre det muligt for kvinderne at supplere deres genoptræning i centret med online understøttet hjemmetræning.

Undersøgelser har vist, at en væsentlig andel af kvinder opereret for brystkræft oplever store fysiske gener ét år efter operationen. Kun halvdelen af kvinderne udfører den tilrådede og forebyggende hjemmetræning. Et online genoptræningsprogram skal derfor gøre det nemmere for kvinderne at gennemføre den tilrådede hjemmetræning.

Projektet kommer til at resultere i en digital platform med et supplerende online træningsprogram og andre understøttende funktioner målrettet brystkræftopererede kvinder. Træningsprogrammet kan tilpasses den enkelte kvindes behov og skal give en bedre kvalitet i udførelsen af de forebyggende øvelser. Udarbejdelsen er sket i samarbejde med målgruppen, som også i høj grad vil være involveret fremadrettet i udvikling af de øvrige understøttende funktioner.

Projektet, der er et samarbejde mellem 11 kommuner, vil i første omgang blive tilbudt borgere i disse kommuner, men på sigt vil tilbuddet blive landsdækkende.

Projektet startede i august 2014 og løber frem til januar 2017. Udover TrygFonden har også Dæhnfeldt Foundation og Nykredit (Østifterne) ydet støtte til projektet.

Læs mere om projektet under Projekter.

Tilbage til nyhedsoversigt