Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

12.09.2014

Maja viser sin 3. pris for bedste forskningsprojekt: PROLUCA.

Ph.d.-studerende Maja Schick Sommer fra Center for Kræft og Sundhed har igen modtaget en pris for forskningsprojektet PROLUCA, som udføres i Center for Kræft og Sundhed
Prisen blev givet for 3. bedste poster ud af 96 posters på konferencen: European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2014.

Formålet med forskningsprojektet PROLUCA (værdien af Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) er at undersøge, om træning iværksæt hurtigt efter operation for lungekræft kan føre til et bedre forløb i tiden efter operation.

Ph.d. projektet vejledes af professor Henning Langberg ved Københavns Universitet og forskningsprojektet sker i samarbejde med Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. Projektet er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), der er forankret i Institut for Folkesundhedsvidenskab og ledes af professor Lis Adamsen.

Tilbage til nyhedsoversigt