Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

02.07.2014

Ph.d.-studerende Maja Schick Sommer med forskningspriser

To forskningspriser til Center for Kræft og Sundhed

Ph.d.-studerende Maja Schick Sommer fra Center for Kræft og Sundhed har netop modtaget to priser for præsentationer af forskningsprojektet PROLUCA, som udføres i Center for Kræft og Sundhed.

Priserne er givet for den bedste poster og den bedste fremlæggelse ved det 6. symposium for fysioterapeuter og ergoterapeuter i Region Hovedstaden, samt for den bedste mundtlige præsentation ved en europæisk thoraxkirurgisk konference (22nd European Conference on General Thoracic Surgery 2014).

Formålet med forskningsprojektet PROLUCA (værdien af Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) er at undersøge, om træning iværksæt hurtigt efter operation for lungekræft kan føre til et bedre forløb i tiden efter operation.

”PROLUCA er et vigtigt forskningsprojekt, hvis resultater kan blive til gavn for borgere med lungekræft. Jeg er meget stolt af, at projektet har så stor gennemslagskraft såvel nationalt som internationalt”, fortæller centerchef Jette Vibe-Petersen.

Forskningsprojektet sker i samarbejde med Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. Projektet er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), der er forankret i Institut for Folkesundhedsvidenskab og ledes af professor Lis Adamsen.

Læs mere om forskningsprojektet

Tilbage til nyhedsoversigt