Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

13.12.2013

Mænd i cafeen i Center for Kræft og Sundhed. Foto Anne-Li Engström

Flere mænd med kræft skal gå i rehabiliteringsforløb

Center for Kræft og Sundhed København har fået bevilliget 757.000 kr. til et nyt projekt, som skal resultere i, at flere mænd med kræft vælger at gå i rehabiliteringsforløb. Pengene kommer fra en pulje til fremme af ligestilling i Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Gennem de seneste år har mænd udgjort ca. 30 % af de kræftramte borgere, som har gået i rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed på Nørre Allé. Den samme skæve fordeling af køn oplever man også ved lignende tilbud i andre kommuner. Derfor har centerchef Jette Vibe-Petersen søgt midler til et projekt, som skal resultere i, at flere mænd vælger at deltage i forløb i centret.

- Vi har længe ønsket at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, som benytter centrets tilbud om rehabilitering. Nu har vi mulighed for at undersøge, hvorfor færre mænd kommer i centret, og hvad der skal til for at tiltrække dem, fortæller Jette Vibe- Petersen.

Undersøgelserne skal resultere i udviklingen af flere nye tilbud, som er målrettet mænd. Dette kan f.eks. være virtuelle cykelture på Alpe d’huez, udfordrende stroppeture i naturen og aktiviteter i centrets undervisningskøkken under titlen Mandemad og mandehørm.

- Det bliver et udfordrende men også meget vigtigt arbejde. Mange mænd er bekymrede for, om man skal sidde i rundkreds og snakke følelser i vores center. Men hovedparten bliver positivt overraskede, når de først er startet. Der er også opstået flere netværk med mænd, der har stor glæde af at træne sammen og som støtter hinanden igennem deres kræftsygdom, fortæller Jette Vibe-Petersen.

Projektet ”Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering” starter i januar 2014. Allerede fra september vil centret have nye tilbud og en oplysningskampagne klar. Målet er, at mænd i første halvdel af 2015 udgør 40 % af alle henviste borgere

Tilbage til nyhedsoversigt