Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Billede af mænd fra en udendørs træning. Foto: Mark Thyrring

Billede af mænd der træner. Foto: Mark Thyrring

Billede af mænd der samtaler og ler. Foto: Mark Thyrring

Mænd og kræftrehabilitering

Lige mange mænd og kvinder bliver diagnosticeret med en kræftsygdom. Alligevel er der flere kvinder end mænd, der bliver henvist og benytter centrets tilbud.

Center for Kræft og Sundhed har derfor i 2014/2015 igangsat og afsluttet et udviklingsprojekt med henblik på at øge antallet af henviste mænd. Læs mere om projektet her Mænd og rehabilitering

Som resultat af projektet har Center for Kræft og Sundhed pt. følgende tilbud for mænd: