Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

19.09.2018, kl 19.00 - 21.00

Prostatakræftforeningen tilbyder foredrag

Stamcellebehandling af erektil dysfunktion (impotens) – hvor langt er vi i dag?

Ledende overlæge prof. Søren Sheik fra OUH fortæller om afdelingens forskning inden for stamceller – og hvorvidt denne forskning kan give mænd deres sexliv tilbage, også efter prostatakræft-behandlingen.

Hvem kan deltage

Foredraget henvender sig til patienter med prostatakræft og deres pårørende.

Sted

Her i centret.

Tidspunkt

Onsdag d. 19. september kl 19.00 – 21.00.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Kræftrådgivningen i København på tlf. 82 20 58 05 eller mail:koebenhavn@cancer.dk

Yderligere information

Yderligere information få ved henvendelse til Paul Samsøe på mail:paul@paulsamsoe.dk