Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

21.02.2018, kl 18.00 - 20.00

Foredrag om føleforstyrrelser og nervesmerter i forbindelse med kræftbehandling

v/ Læge Lise Ventzel, ph.d. fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Lise Ventzel har forsket i dette område og vil i sit oplæg sætte fokus på nedenstående spørgsmål.

I forbindelse med kræftbehandling får en del patienter nervesmerter og føleforstyrrelser i fødder og i hænder. Mange oplever at smerterne fortsætter efter afsluttet behandling og sluttelig ender det med, at smerter og føleforstyrrelser bliver en senfølge efter kræftbehandlingen.

  • Hvad er neuropati og neuropatiske smerter og hvordan viser det sig?
  • Hvad er årsag til disse nervesmerter og føleforstyrrelser i hænder og fødder?
  • Hvilke forskningsresultater er der på området? Hvad ved vi i dag, – og hvad ved vi endnu ikke?
  • Hvordan stilles diagnosen?
  • Hvad kan der gøres for at afhjælpe smerterne og føleforstyrrelserne?
  • Erfaringsudveksling mellem deltagerne – hvordan lever/kan vi lære at leve med denne senfølge efter kræftbehandling?

Hvem kan deltage

Foredraget henvender sig både til kræftbehandlede og deres pårørende.

Tid

Onsdag d. 21 februar kl. 18.00 til 20.00.

Sted

Her i centret.

Tilmelding

Tilmelding senest fredag d. 16. februar 2018 kl. 12.00 til Dirthe Hostrup på mail: dorthehostrup@senfoelger.dk
Oplys venligst navn, telefonnr. og valgt arrangement (sted og dato).
Ved tilmelding gælder først til mølle princippet.
Der fremsendes bekræftelse per mail.

Yderligere information

Yderligere information fås på tlf.: 4059 4603, eller på Senfølgerforeningens hjemmeside

Hent invitationen her