Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

10.12.2018, kl 16.00 - 18.00

Hjernetumorforeningens netværksgruppe – for pårørende til kræftpatienter med hjernetumorer

Mandag den 13. april 2015 startede vi en pårørendegruppe op i København sideløbende med den eksisterende patientgruppe.
Formålet med gruppen er, at give pårørende mulighed for at mødes og vende stort og småt andre i samme situation.

Målgruppe

Voksne pårørende til kræftpatienter, der er ramt af en hjernetumor.
Du kan deltage uanset din bopælskommune.

Tid

Gruppen er åben og vi mødes den 2. mandag i måneden kl. 16.00 – 18.00, undtagen juli måned:

mandag d. 13. august
mandag d. 10. september
mandag d. 8. oktober
mandag d. 12. november
mandag d. 10. december

Tilmelding er ikke nødvendig – du kan bare møde op.

Sted

Her i centret.

Yderligere information

Har du har spørgsmål om pårørendegruppen, er du velkommen til at kontakte Line Lüchow på tlf. 40 46 02 34, eller mail: lineluchow@gmail.com