Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune

I 2012 udarbejdede Center for Kræft og Sundhed København ved Københavns Kommune og Frederiksberg Sundhedscenter ved Frederiksberg Kommune en samarbejdsaftale.

Formålet med aftalen var, at medarbejdere fra Center for Kræft og Sundhed igennem et år skulle hjælpe medarbejdere i Frederiksberg Sundhedscenter igang med at udvikle rehabiliteringstilbud til kommunens borgere med kræft.

Samarbejdet blev et inspirerende, udbytterigt og effektivt udviklingsarbejde.

Her kan du læse en artikel om, hvordan samarbejdet mellem to kommuner omkring rehabilitering til kræftramte borgere og deres familier kan udvikles og styrkes gennem målrettet kompetenceudvikling og videndeling.

Læs artiklen.