Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

“Patientinformation – Medicinsk kræftbehandling”. Pjecen er udgivet på seks sprog: Tyrkisk, arabisk, urdu, somali, grønlandsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Patientinformation om kemoterapi

Center for Kræft og Sundhed København har i samarbejde med Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark (SKA) udgivet den kulturelt tilrettede pjece: ”Patientinformation – Medicinsk kræftbehandling”.

Pjecen indeholder nyttig viden om medicinsk kræftbehandling, og derudover en række bivirkningsark, der vedlægges pjecen afhængig af, hvad der er relevant for den enkelte patient.

Pjecen på syv sprog: Tyrkisk, arabisk, urdu, somali, grønlandsk, bosnisk/kroatisk/serbisk og engelsk.

Pjecerne udleveres på kræftafdelingerne

Pjecerne er sendt ud til samtlige kræftafdelinger på hospitalerne i Danmark og Grønland. Kræftpatienter kan få pjecen udleveret på deres behandlende afdeling.

Pjecerne og løsbladene kan rekvireres hos SKA på mail: hanne.skovfoged@rh.regionh.dk.

Trygfonden har givet støtte til udgivelserne.