Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Online understøttet rehabilitering efter brystkræft

Et stigende antal kvinder i Danmark får hvert år konstateret brystkræft og flere vil, som følge af forbedrede behandlingsmuligheder, overleve sygdommen. Nationale og internationale forskningsresultater har vist, at rehabilitering af arm og skulderregion er effektivt til at forebygge og behandle senfølger efter operation for brystkræft. Presset på sundhedsvæsenets udgifter til at varetage rehabilitering vil stige i takt med den øgede forekomst af brystkræft.

En større undersøgelse i Danmark har påpeget, at der i landets kommuner eksisterer meget uensartede tilbud om rehabilitering. Online-understøttet rehabilitering til kvinder med brystkræft har potentiale til fremover at bidrage til ensretning af indsatserne, så kvinderne får tilbudt en mere ensartet høj kvalitet.

På denne baggrund har Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) i et tæt samarbejde med fysioterapeuter og borgere fra 10 andre kommuner i Region Hovedstaden gennemført forskningsprojektet BRECOR (Breast Cancer Online Rehabilitation). Formålet har været at undersøge, hvorvidt et supplerende tilbud med online-understøttet rehabilitering kan inddrages i eksisterende kommunale rehabiliteringsindsatser.

Konklusionen er, at øvelserne kan gennemføres, og at hjemmesiden www.brystrehab.dk støtter hovedparten af deltagerne i at udføre deres hjemmeøvelser korrekt og hyppigt.

Fri adgang til www.brystrehab.dk

Hjemmesiden er en del af projektet BRECOR og indeholder film med vævsbehandling, relevante øvelser, yogaprogrammer og selvdrænage instrueret af en fysioterapeut. Desuden findes der lydfiler med mindfulness samt gode råd fra forskellige fagpersoner. Alle brystkræftopererede kvinder kan nu få adgang til hjemmesiden ved at klikke ind på www.brystrehab.dk og oprette sig som bruger.

TrygFonden har ydet økonomisk støtte til projektet og Kræftens Bekæmpelse har leveret mindfulness lydfiler.