Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Fysisk træning i centret. Foto Anne Mie Dreves

Læs om rehabilitering i praksis

Medarbejderne fra Center for Kræft og Sundhed København har skrevet drejebogen “Rehabilitering i praksis”. Bogen beskriver, hvordan rehabilitering af borgere med kræft kan gribes an rent praktisk.

Drejebogen er skrevet i forbindelse med en prisopgave, som Helsefonden udskrev i 2009.

Bogen kan bruges som en praktisk guideline for kommuner, der vil opstarte rehabiliteringsforløb for borgere med kræft.

Download drejebogen “Rehabilitering i praksis” som PDF-fil.