Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Centret set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Henvisning til rehabilitering

Hvis du er ansat på en behandlende afdeling eller er praktiserende læge, kan du henvise kræftpatienter med bopæl i Københavns Kommune til rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København.

For at henvise en patient kan du vælge at

  • sende en elektronisk henvisning (Ref01) til de ydelser, som er defineret i Implementeringsplan for Forløb og Palliation for Kræft (kommunale patientrettede forebyggelsestilbud) til lokationsnummer 579000 1356958.

eller du kan

  • udfylde en genoptræningsplan (GOP), hvis der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningsplanen sendes til Genoptræning København.

Pr. 1. februar 2016 er det ikke længere muligt at anvende og faxe centrets egen henvisningsblanket. Der henvises i stedet til de to ovenstående muligheder for henvisning.

Patienter kan henvises til rehabilitering fra den dag, de får stillet en diagnose. Hvis du er i tvivl, så kontakt os på tlf. 8220 5800.