Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Smag på Livet inviterer sundhedsprofessionelle til gå-hjem-møde om mad og måltider til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft – den 12. juni 2019

Senfølger til hoved-hals-kræft er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række sundhedsprofessionelle på tværs af faggrupper.
HCC netværket Smag på Livet undersøger på dette gå-hjem-møde arbejdet med mad og måltider til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft.

Foreløbigt program for dagen

Kl. 15.30-15.40: Velkomst
Gitte Ploug Balling, Center for Kræft og Sundhed.

Kl. 15.40-16.10: Undersøgelse af arbejdet med mad og måltider som en del af rehabiliteringstilbud i Danmark. Generelt og specifikt i forhold til kræftpatienter.
Kim Skov Ustrup, adjunkt på Ernærings-og Sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Kl. 16.10-16.40 Spiseproblemers betydning for livskvalitet hos hoved-halskræft patienter i et rehabiliteringsforløb.
Marianne Boll Kristensen, lektor,ph.d. studerende på Ernærings-og Sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Kl. 16.40-17.00 Kaffepause og netværk

Kl. 17-17.30 Arbejdet med mad og måltider til patienter med hoved-hals-kræft i Center for Kræft og Sundhed, København.
Gitte Ploug Balling – Klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed København.

Kl. 17.30-18 Afrunding og dialog

Praktiske oplysninger:

Sted: Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København
Dato: 12. juni 2019 kl. 15.30-18
Pris: Gratis – deltagere afholder selv transportudgifter
Forplejning: Der vil blive serveret kaffe

Tilmelding til: Gitte Ploug Balling, gpb@kraeftcenter-kbh.dk eller Birthe Rostgaard Poulsen, 1brp@kp.dk
Tilmeldingsfrist: 7. juni 2019

Formålet med HCC netværket Smag på Livet er:
1. At styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den lang-sigtede rehabilitering og palliation.
2. At øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for pa-tienterne samt deres pårørende.
3. At udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbej-det med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienter-nes livskvalitet.
Er du interesseret i at vide mere om Smag på Livet, kan du kontakte:
Anne Marie Beck, Docent, ph.d., Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, ambe@kp.dk