Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Test på cykel. Foto Anne Mie Dreves

Forskning

PROLUCA – et forskningsprojekt omhandlende træning før og efter operation for lungekræft

Center for Kræft og Sundhed København varetager den daglige ledelse af et lodtrækningsforsøg for patienter, der er diagnosticeret med lungekræft og henvist til operation på Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Forsøgets titel er ”Værdien af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer – et randomiseret klinisk forsøg med blindet effektmålsvurdering ” (PROLUCA).

Formålet med forsøget er at vurdere effekten af fysisk træning påbegyndt tidligt efter operation for lungekræft. Forsøget sker i samarbejde med Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital.

Projektdeltagere er:

  • Centerchef Jette Vibe-Petersen (daglig leder)
  • Overlæge Jesper Holst Pedersen (projektleder)
  • Klinisk sygeplejespecialist Malene Missel
  • Afdelingslæge Merete Christensen (Thoraxkirurgisk Klinik RH)
  • Overlæge Seppo W. Langer (Onkologisk afdeling RH)
  • Overlæge Klaus Richter Larsen (Lungemedicinsk afdeling BBH) og
  • Overlæge Carsten Hendriksen (Københavns Universitet)

Centret har i foråret 2012 gennemført en forundersøgelse, der viste, at træning inden operation og tidligt efter er både sikkert og gennemførbart. Centret har derfor ultimo marts 2012 påbegyndt lodtrækningsforsøget, hvor deltagerne ved lodtrækning indgår i en af fire grupper. Hvervning af deltagere vil pågå i 2012-2014.

CIRE

PROLUCA er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), der er forankret i Institut for Folkesundhedsvidenskab og ledes af professor Lis Adamsen.

Finansiering

PROLUCA finansieres af en fondsbevilling fra Novo Nordisk og Kræftens Bekæmpelse samt tildeling af midler fra de involverede parter. Forsøget er en del af den daglige drift på hhv. Center for Kræft og Sundhed København og Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Der ydes ikke honorar til deltagerne.

Professorat i rehabilitering

Fysioterapeut, dr. med. Henning Langberg er 1. marts 2012 tiltrådt som professor i rehabilitering på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Professoratet er finansieret af Københavns Kommune og er det første i kommunalt regi.

Læs om centrets øvrige udviklings- og forskningsprojekter