Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hent oplæggene fra CKSK’s faglige seminar

Den 28. april afholdt Center for Kræft og Sundhed København et meget velbesøgt fagligt seminar med titlen: Kommunal kræftrehabilitering gennem 10 år – hvor er vi, og hvor skal vi hen?

Oplægsholderne leverede interessante præsentationer, som medførte en god og konstruktiv faglig debat. Med accept fra forfatterne er det her muligt at downloade samtlige præsentationer fra de af oplægsholderne, som benyttede sig af Powerpoint.

Her kan du downloade oplægget fra Direktør Søren Brostrøm, SundhedsstyrelsenOplæg fra Lektor Maria Kristiansen kommer senere


Her kan du downloade oplægget fra Afdelingschef Laila Walther, Kræftens Bekæmpelse

Her kan du downloade oplægget fra Centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 1, Marie Lawætz, Kræftens Bekæmpelse og Karin Birtø, CKSK

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 1, Jette Thuesen, REPHA

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 2 Lone Pedersen og Jette Vibe-Petersen, BRECOR

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 2, Maja Bolbro Stærkind, Center for Sundhedsfaglig Forskning

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 3, Carina Wedell-Andersen, CKSK

Her kan du downloade oplægget fra Workshop 3, Karen Trier

Her kan du downloade oplægget Anne Hagen Nielsen, KL

Her kan du downloade oplægget Ann-Dorthe Olsen Zwisler, REPHA

Program

Velkomst

10.00 – 10.05
Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen

Hvor er vi, og hvor skal vi hen?
10.05 – 10.25
Kræftplan IV – hvor vil vi hen med kræftrehabilitering, og hvad skal kommunerne?
Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

10.25 – 10.45
Overblikket – Hvor er vi med kommunal kræftrehabilitering i Danmark
Lektor Maria Kristiansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Konkrete udfordringer

10.45 – 11.05
Senfølger – hvordan skal det håndteres i kommunal kræftrehabilitering?
Professor i senfølger Christoffer Johansen, Rigshospitalet

11.05 – 11.25
Hvordan kan Kræftens Bekæmpelse understøtte kommunal kræftrehabilitering?
Afdelingschef Laila Walther, Kræftens Bekæmpelse

11.25 – 11.40
Pause

11.40 – 12.00
Kræftrehabilitering gennem 10 år i CKSK – udfordringer og succes’er
Centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK

12.00 – 12.30
Paneldebat
Deltagerne får mulighed for dialog med formiddagens fire oplægsholdere
Styres af centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK

13.30 – 15.00
Workshops

1. Kræftrehabilitering, palliation og pårørende
A. Hører pårørende hjemme i kommunal kræftrehabilitering?
præsentation af model til refleksion og handling
Pårørendekoordinator Karin Birtø, CKSK og rådgivningsleder Marie Lawætz, Kræftens Bekæmpelse

B. Rehabilitering og palliation – hvad har det med hinanden at gøre?
Post.doc Jette Thuesen, REHPA

2. Forskningsprojekter i en kommunal praksis
A. BRECOR og www.brystrehab.dk
Fysioterapeut Lone Pedersen og Centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK

B. Resultater fra PROLUCA
Fysioterapeut Maja Bolbro Stærkind, Center for Sundhedsfaglig Forskning og Centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK

3. Udviklingsprojekter: Lighed og effekt
A. Lighed i rehabilitering
Projektleder Carina Wedell Andersen, CKSK

B. Effektmåling på kræftområdet – et pilotprojekt
Forskningskoordinator Karen Trier, CKSK

15.30 – 16.00
Afslutning –
Hvordan understøttes kommunerne i den videre udvikling af den kommunale kræftrehabilitering?

Hvad gør KL
Konsulent Anne Hagen Nielsen og Hvad gør REHPA Professor Ann-Dorthe Zwisler