Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Kræftsygdom og tilbagevenden til arbejde – Samspillet mellem kræftramte og arbejdspladsen

Læs mere

Hent oplæggene fra CKSK’s faglige seminar den 27. april 2017

Læs mere

Rapport: Mænd og mænd imellem

Rapporten ’Mænd og mænd imellem’ fokuserer på mændenes perspektiver.

Læs mere

Mænd og kommunal kræftrehabilitering

– et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering Læs mere

Rapport Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har undersøgt social ulighed i kræftrehabilitering.

Læs mere
Test på cykel. Foto Anne Mie Dreves

Forskning

Centret deltager bl.a. i forskningsprojektet PROLUCA, som handler om effekten af træning før og efter operation for lungekræft.

Læs mere
Fysisk træning i centret. Foto Anne Mie Dreves

Rehabilitering i praksis

Medarbejdere fra Center for Kræft og Sundhed København har skrevet drejebogen “Rehabilitering i praksis”.

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser

Her kan du læse den fagligevejledning for tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København.

Læs mere

Rapport: Rødvin, gulerødder og sociale relationer

Læs rapporten om kræftramte borgeres sundhedsopfattelser.

Læs mere

Systematisk fokus på pårørende i kommunal rehabilitering

Læs mere
Forside af rapport om mænd, kræft og rehabilitering

Rapport: Vi mænd, kræft og rehabilitering

To forskere har undersøgt karakteren af mænds rehabiliteringsbehov.

Læs mere
Centret set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Henvisning til centret

Behandlende afdelinger og praktiserende læger kan henvise kræftpatienter til rehabilitering her i Center for Kræft og Sundhed København.

Læs mere
Området over caféen. Foto Adam Mørk

Nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev tre til fire gange om året. Her kan du læse og tilmelde dig nyhedsbrevet.

Læs mere

Kompetenceudvikling af kommune

Center for Kræft og Sundhed har hjulpet Frederiksberg Kommune med at udvikle rehabiliteringstilbud til borgere med kræft.

Læs mere

Træningsdagbog

I centret har vi en træningsdagbog, som alle, der træner i centret, benytter. Du kan downloade træningsdagbogen her på siden.

Læs mere