Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Er du tæt på én med kræft?

Hvis du er tæt på én med kræft, der går i forløb i Center for Kræft og Sundhed, så har du mulighed for at tale med vores pårørendekoordinator.

Samtalen vil have dig i centrum og tage udgangspunkt i dine behov. Emner kunne fx være;

• Hvordan tackler du din rolle som pårørende?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvordan navigerer du i sundhedsvæsenet?
• Hvad er der af muligheder for støtte og
og vejledning i og uden for Center for Kræft og
Sundhed?

Tidspunkt og sted

Samtalen kan foregå i Center for Kræft og Sundhed eller pr. telefon.

Hvem kan deltage

Pårørende til borger som går i forløb i Center for Kræft og Sundhed.

Tilmelding

Kontakt pårørendekoordinator Ane Hassani på telefon 2154 7874 eller send en mail til
aha@kraeftcenter-kbh.dk.