Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hjælp til rygestop for pårørende

Indhold

I Center for Kræft og Sundhed har vi, som en del af rehabiliteringsforløbet, tilbud om hjælp til rygestop. Det har du også som pårørende.
Vi kan støtte dig i overvejelserne om et eventuelt rygestop, og vi kan hjælpe dig til at gennemføre det. Ved den første samtale aftaler vi det videre forløb, som kan være flere samtaler over en periode. Det kan eventuelt være et gruppeforløb, du deltager i.

Hvem

Tilbuddet er for dig, som er pårørende til én, der er i et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed.

I kan komme sammen, men du er også velkommen alene eller sammen med andre pårørende. Pårørende kan være familie, venner eller naboer.

Hvordan

Hvis du vil vide mere eller booke en aftale, er du velkommen til at kontakte den kræftramtes kontaktperson i centret eller ved at ringe til centrets hovedtelefon på 8220 5800.