Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hvordan har du det, pårørende?

Invitation til en snak om at være pårørende i Center for Kræft og Sundhed.

Vi ved, at pårørende ofte tilsidesætter deres egne behov og først sent opdager, hvor stor en belastning, det er at være tæt på.
I en sådan situation kan det være vigtigt – men også svært – at tænke på sig selv.

Hvis du har lyst til at fortælle, hvordan du har det og måske få svar på nogle konkrete spørgsmål eller få anvist, hvor du kan få yderligere hjælp? Så vil vi gerne invitere dig til en samtale om det at være pårørende og tæt på i hverdagen.

Tilbuddet er til dig, der er pårørende til én, der er i et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed. Pårørende kan både være familie, venner eller naboer.

Hvis du vil vide mere eller booke en aftale, er du velkommen til at kontakte pårørendekoordinator Karin Birtø på telefon 6029 8218 eller mail:kb@kraeftcenter-kbh.dk