Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Gruppe for mandlige pårørende

Livet som pårørende til en partner med kræft rummer både store udfordringer og risiko for belastninger. Mange mænd oplever at være alene med deres bekymringer, udfordringer og belastninger.

Derfor er der mulighed for, at mandelige pårørende kan mødes med andre mænd i samme livssituation.

På møderne kan man drøfte oplevelser og dele erfaringer med mænd, der selv har en syg partner.

Mødet med sundhedsvæsnet, ændrede roller i familien/parforholdet, uvished om fremtiden, hvordan man sikrer man sig et frirum, hvor sygdommen ikke fylder det hele – er hyppige temaer på møderne.

Her fortæller Søren om sine erfaringer med at deltage i centrets aktiviteter:

Gruppeledere

Fysioterapeut Claus Faber og Psykolog Steen P. Nielsen leder møderne.

Sted

Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 København N

Tilmelding

Gruppen mødes 1. tirsdag i måneden kl. 17-19. Der er ikke mødepligt, så man deltager afhængigt af mulighed og behov.

Har du lyst til at være med til et møde, så tag kontakt til Kræftens Bekæmpelses åbne rådgivning på Nørre Allé 45, 2200 København N. Der er åben hver dag fra kl. 10.00-16.00, fredag dog til kl. 13.00.

For yderligere information

Kan du kontakte Claus Faber på tlf. 60 29 82 14, e-mail: cf@kraeftcenter-kbh.dk eller Steen P. Nielsen på tlf. 30 76 59 76, e-mail: spn@cancer.dk