Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Eftermiddag for patienter og pårørende

Hverdagen bliver udfordret både for den, der bliver syg og for dem, der er tæt på. Mød andre og få ideer til, hvordan I sammen kan håndtere hverdagens udfordringer, og hvordan I kan støtte hinanden i et sygdomsforløb.

Indhold:

  • Hvad laver vi i Center for Kræft og Sundhed?
  • Hvordan ændres hverdagen – også for pårørende?
  • Hvilke tilbud har vi til pårørende?
  • Rundvisning i centret

Tilbuddet er til dig, der er i et rehabiliteringsforløb i centret og dine pårørende. Pårørende kan være familie, venner, naboer eller kollegaer, og I er velkomne til at komme flere sammen.
På gensyn!

Eftermiddag for patienter og pårørende foregår på følgende dage :

Mandag den 16. januar 2017 kl. 16 – 18
Mandag den 20. marts 2017 kl. 16 – 18
Mandag den 22. maj 2017 kl. 16 – 18
Mandag den 26. juni 2017 kl. 16 – 18 – AFLYST
Mandag den 11. sept. 2017 kl. 16 – 18
Mandag den 6. nov. 2017 kl. 16 – 18

Tilmelding

Du kan tilmelde dig herunder eller ved at skrive dig på tilmeldingslisten i mappen i centrets café.

Du kan tilmelde dig til den 16. januar her , eller ved at skrive dig på listen i mappen i cafeen.
Du kan tilmelde dig til den 20. marts her , eller ved at skrive dig på listen i mappen i cafeen.
Du kan tilmelde dig til den 22. maj her , eller ved at skrive dig på listen i mappen i cafeen.
Du kan tilmelde dig til den 11. sept. her , eller ved at skrive dig på listen i mappen i cafeen.
Du kan tilmelde dig til den 6. nov. her , eller ved at skrive dig på listen i mappen i cafeen.

”Det var især godt at høre, hvordan andre, både patienter og pårørende, greb tingene an og klarer hverdagen. Vi blev vist rundt i centret, og det var spændende at se, hvad der kan gøres for både patienter og deres pårørende”.
Udtalelse fra en pårørende