Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Pårørende

Pårørende løfter mange forskellige opgaver, når deres nærmeste bliver alvorligt syge.

Ofte tilsidesætter pårørende deres egne behov og opdager først sent, hvor stor en belastning, det har været.

I Center for Kræft og Sundhed har vi forskellige tilbud til pårørende.

Nogle tilbud har fokus på hverdagen – et pusterum eller inspiration til, hvordan den pårørende kan være en god pårørende.

Andre tilbud understøtter den pårørende i at tage vare på sig selv, samtidig med at de påtager sig pårørende-rollen.

I menuen til venstre kan du læse mere om vores forskellige aktiviteter for pårørende.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at mange af vores brugere ikke har pårørende, som de vil inddrage i aktiviteter her. Derfor har vi en række tilbud, hvor der er fokus på netværksdannelse. Hold øje med vores hjemmeside og se, om der er noget, du kunne have lyst til.

Har du spørgsmål så kontakt pårørendekoordinator Ane Hassani på 2154 7874