Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hygge i cafeen. Foto Anne-Li Engström

For frivillige

Centret har tilknyttet mange frivillige, som Kræftrådgivningen i København står for.

Opgaver for frivillige

Som frivillig kan man have mange forskellige opgaver. Nogle opgaver er knyttet direkte til centrets funktion, og andre er knyttet til enten en diagnose eller et bestemt behov for støtte. Herunder kan du se eksempler på frivilliges aktiviteter.

Praktiske opgaver – Der kan være tale om at hjælpe til med at kopiere, pakke foldere i kuverter, hjælpe til ved mødeforberedelse – dække bord, lave kaffe, te, mv.

Patientforeninger og –netværk – Mange frivillige tilbud er planlagt og ledet af frivillige, som er medlemmer af et patientnetværk. De holder for eksempel patientmøder, foredrag og tilbyder grupper.

Aftenrådgivere og gruppeledere – Vi har en gruppe frivillige med uddannelse i rådgivning. Nogle af dem har rådgivningssamtaler med kræftramte hver anden tirsdag aften.

Andre frivillige med professionel baggrund er gruppeledere for grupper for efterladte.

Hvordan du bliver frivillig

Hvis du gerne vil være frivillig i Kræftens Bekæmpelse, kan du se alle ledige frivilligjob på: Frivillig.dk

Hvis du vil gerne vil være med i gruppen af frivillige med professionel baggrund, kan du ringe til os på telefon 8220 5805 eller skrive en kort ansøgning og vedhæfte et cv på en mail til os på: koebenhavn@cancer.dk.