Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Tilbage til dagligdaten er en af centrets patientkurser. Vi holder bl.a. også kurserne Svært ved at huske, Hverdagen med eller efter kræft, Synk Let og Kogeskole.

På kurset får du mulighed for at:

  • tænke over og tale om, hvad sygdommen har givet af ændringer og nye
    vilkår i livet
  • mødes med andre og høre om deres erfaringer
  • se på, hvad du vil tage med dig i din ”nye hverdag”

Undervisningsformen er afvekslende med oplæg fra husets fagpersoner,
egen tænketid, samtale to og to og refleksioner i gruppen.

Tidspunkt:

Mandag 17/6 2019 kl. 12-15
Mandag 24/6 2019 kl. 12-16
Mandag 1/7 2019 kl. 12-16

Forplejning:

Der serveres kaffe, the, vand og frugt. Du må gerne medbringe din egen madpakke.

Sted:

Du skal møde i cafeen, hvor du vil blive hentet ved kursets start.

Undervisere:

Gitte Iversen (sygeplejerske) og Bell Møller (sygeplejerske).

Hvem kan deltage:

Du kan deltage i kurset, hvis du fik din diagnose for minimum ½ år siden,
har et rehabiliteringsforløb i centret, og er ved af skulle tænke på afslutning
af forløbet.

For yderligere information:

Gitte Iversen på tlf. 6029 8221, giv@kraeftcenter-kbh.dk eller Bell Møller på
tlf. 3076 5965, bm@kraeftcenter-kbh.dk
Tilmelding skal ske via din kontaktperson.