Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Kursus i Center for Kræft og Sundhed København

Madlavning i Center for Kræft & Sundhed København. Foto Anne Mie Dreves

Hverdagen med eller efter kræft er en af centrets patientuddannelser. Vi holder bl.a. også kurserne Tilbage til Hverdagen, Synk Let og Kogeskole.

Hverdagen med eller efter kræft

- Et forløb med undervisning, dialog og erfaringsudveksling

Mange oplever, at hverdagslivet ændres, når de får en kræftdiagnose. Der kan samtidigt være mange bekymringer og problemer at forholde sig til.

Dette kursus kan give dig indblik i og inspiration til, hvordan du håndterer de valg og situationer, du kan komme ud for, når du har fået kræft.

Kurset strækker sig over 5 uger, og emnerne er bl.a.:   

  • Fysiske gener under og efter behandling
  • Psykiske reaktioner ved kræftsygdom
  • Sociale/arbejdsmæssige problemstillinger
  • Kost ved kræftsygdom og behandling

Tidspunkt og sted

Undervisningen foregår fortrinsvis på onsdage om eftermiddagen. Næste kursus starter den 16. januar 2019

Se pjece om kurset

Underviserne

Sygeplejerske Lissi Jonasson er kursusleder og deltager i hele forløbet. Derudover vil du få undervisning af fysioterapeut, diætist, socialrådgiver og psykolog.

Hvem kan deltage

Kurset er for dig, der går i et rehabiliteringsforløb her i centret.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via din kontaktperson i centret. For yderligere information kontakt sygeplejerske Lissi Jonasson.

Kurset har især fritaget mig fra at surfe rundt på nettet og blive frustreret. Her har jeg fået den information jeg har haft brug for – på mine egne præmisser. Så 1000 tak.

Citat fra deltager på kurset