Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

En bruger af centret får vejledning af en diætist. Foto Anne Mie Dreves

Vejledende samtaler

Hvis du går i et rehabiliteringsforløb i centret, kan du ved behov bede om en vejledende samtale med en diætist, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver eller ergoterapeut.

Du kan aftale nærmere med din kontaktperson.