Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Samtale i rådgivningen

Afklarende samtale i Kræftrådgivningen

Når du kommer til centret, bliver du modtaget i caféen af centermodtageren og vores frivillige.

Du har mulighed for at få en samtale med en professionel rådgiver til en afklarende samtale.

Hvad er den afklarende samtale?

Målet med samtalen er at hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring din situation og evt. behov for yderligere hjælp.

Vores professionelle rådgivere, som har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, trækker i samtalen på deres faglige og kliniske viden om kræftsygdom og psykiske reaktioner, eksempelvis sorg og krise, stress, angst og depression samt eksistentielle udfordringer i forbindelse med alvorlig sygdom.
I samtalen vil rådgiveren også være opmærksom på, hvordan kræftsygdommen påvirker hele familien.

Rådgiverne har kendskab til vores forskellige tilbud i centret og eksterne hjælpemuligheder. Den afklarende samtale kan føre til, at du melder dig til en af centrets aktiviteter, eller at du bliver rådet til at modtage tilbud udenfor centret – f.eks. hvis du har behov for et længere samtaleforløb hos en privatpraktiserende psykolog.

Der kan være lidt ventetid, hvis flere kommer samtidig og har brug for at tale med en rådgiver. I begrænset omfang kan du bestille tid til en rådgivningssamtale, hvis du f.eks. er nødt til at tage fri fra arbejde for at komme.

Hvem kan få en afklarende samtale

Tilbuddet er for alle, uanset bopælskommune, der er berørte af kræft, uanset om du selv har kræft, er pårørende eller har mistet et familiemedlem eller en nær ven.