Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Grøntsager. Foto Colourbox

Kostvejledning

Kosten er vigtig for dit helbred, især hvis du er syg. Derfor tilbyder vi individuel vejledning om kost.

Vi er tre erfarne kliniske diætister, som kan give dig svar på spørgsmål om kosten og dens betydning for dit helbred. Det kan f.eks. være spørgsmål som:

 • Skal jeg have flere vitaminer og mineraler end normalt – og hvad med antioxidanter?
 • Hvad gør jeg for at leve sundt?
 • Findes der specielle kostråd til kræftramte?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg har kvalme og ingen appetit?
 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har taget på af min behandling?
 • Min samlever/ægtefælle taber sig. Hvad kan vi/jeg gøre, så vægttabet stopper?
 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har svært ved at synke min mad?
 • Findes der ernæringsdrikke/tilskud, som vil være gode for mig?

  Vi kan i et vist omfang tilbyde individuel kostvejledning i en kortere periode. Du kan måske have brug for individuel vejledning, hvis du f.eks.:
 • Har haft et stort vægttab i forbindelse med din sygdom og har svært ved at spise, som du plejer
 • Gerne vil have hjælp til at tabe dig
 • Har mange spørgsmål om, hvad der er den rigtige kost for dig

Hvem kan deltage

Tilbuddet er for borgere med kræft og med bopæl i Københavns Kommune. Du skal have en henvisning til centret fra den behandlende afdeling eller fra din egen læge.

Du kan deltage, hvad enten du er i behandling eller færdigbehandlet. Hvis du ønsker individuel kostvejledning, skal du kontakte din kontaktperson i centret.

“Altså, undervisningen her [på centret] er ’hands-on’, så at sige. Man prøver selv tingene, altså øvelserne til træning, og man er med til at lave maden sammen med de andre og diætisten – og så ser man resultaterne. Det er meget motiverende”.
Udtalelse fra en mand med tarmkræft