Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hent folder om samtalegruppe 2 her

Hent folder om samtalegruppe 1 her

Samtalegruppe for uhelbredeligt syge kræftpatienter

Har du brug for at tale med andre uhelbredeligt syge kræftpatienter?

Har du lyst til at være med i en samtalegruppe?

Gruppen giver støtte til at klare de oplevelser, man kan komme ud for som kræftpatient. Erfaringen viser, at der i gruppen udvikles håb, klarhed, fællesskab og forståelse.

Udtalelser fra kræftpatienter:

  • “Det er meget forstyrrende at få kræft”
  • “Man siger, at man skal leve i nuet. Men man har jo sine fremtidsdrømme, som nu er blevet stoppet”
  • “Man dør jo flere gange hver dag”

Form

Gruppen består af ca. 10 andre kræftpatienter, og du kan være med i gruppen i 4 måneder, fra du starter.

Tid

Gruppe 2: Mandage kl. 14.00 – 15.30 fra d. 18. september 2017 – 22. januar 2018.

Gruppe 1: Tirsdage kl. 13.30 – 15.00 fra d. 23. januar – 25. juni 2018.

Sted

Her i centret.

Hvem kan deltage

Gruppen er for uhelbredeligt syge kræftpatienter uanset bopælskommune.

Du skal visiteres ind i gruppen. Det betyder, at du skal tale med gruppelederne, inden du kan starte i gruppen.

Gruppeledere

Gruppe 1 Psykolog Camilla Hartvig Nielsen tlf. 3076 5970 og
Socialrådgiver Dorrit Stadager tlf. 3076 5971

Yderligere information og tilmelding

Vil du vide mere om dette gruppetilbud, eller er du interesseret i at starte i denne gruppe, kan du henvende dig i Kræftrådgivningen personligt, eller på tlf. 8220 5805.