Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Samtalegruppe for uhelbredeligt syge kræftpatienter

Denne gruppe er overtegnet.

Har du brug for at tale med andre uhelbredeligt syge kræftpatienter?

Har du lyst til at være med i en samtalegruppe?

Gruppen giver støtte til at leve med og forholde sig til de oplevelser, man kan komme ud for som kræftpatient.
Erfaringen viser, at der i gruppen udvikles fællesskab, forståelse, klarhed og måske håb.

Udtalelser fra kræftpatienter:

“Gruppen har hjulpet mig til at sætte ord på stærke følelser – det har sat gang i mange nye tanker.”

”Det har givet mig stor lettelse at møde ligesindede.”

Form

Gruppen består af 8-10 deltagere.

Tid

Tirsdage kl. 13.30-15.00
fra d. 29. januar – 21. maj undtagen d. 16. april (påske).

Sted

Her i centret.

Hvem kan deltage

Gruppen er for uhelbredeligt syge kræftpatienter uanset bopælskommune.

Du skal visiteres ind i gruppen. Det betyder, at du skal tale med gruppelederne, inden du kan starte i gruppen.

Gruppeledere

Psykolog Steen Peter Nielsen tlf. 30 76 59 76 og
Psykoterapeut Lone Rønholt tlf. 30 76 59 72

Yderligere information

Du kan få mere af vide om gruppen ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen, på telefon 82 20 58 05, eller mail:koebenhavn@cancer.dk

Tilmelding

Denne gruppe er overtegnet.
Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Ved tilmelding til dette tilbud giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.