Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hent folder om samtalegruppen her

Samtalegruppe for kræftpatienter

Gruppen er for dig der er færdig, eller snart færdig, med behandlingen.

Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men måske oplever du, at denne glæde blandes med frygt for fremtiden, frygt for tilbagefald, usikkerhed med at vende tilbage til arbejdspladsen samt oplevelser af senfølger efter behandlingen.

Samtalegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer, tanker, følelser samt glæder og bekymringer i forbindelse med din sygdom.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af her og nu og forsøger, at hjælpe dig til at få ny inspiration og ressourcer i forhold til din situation.

Form

Samtalegruppen er en lukket gruppe, og der er plads til ca. 8 deltagere.
Der er mulighed for, at starte i gruppen en af de første to gruppegange.

Inden du kan deltage i gruppen, skal du have haft en afklarende samtale med en rådgiver.

Tid

Gruppen mødes 8 gange.
Ny samtalegruppe starter til efteråret 2018. Datoer er endnu ikke fastlagt.

Sted

Her i centret.

Hvem kan deltage

Gruppen er for alle kræftpatienter uanset bopælskommune.

Gruppeledere

Psykoterapeut Lone Rønholt og psykolog Steen Peter Nielsen

Tilmelding

Tilmelding til en kommende gruppe forgår via samtale med en rådgiver ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen.

Yderligere information

Du kan få mere af vide om gruppen ved personlig henvendelse i Kræftrådgivningen eller på telefon 8220 5800.

Ved tilmelding til dette tilbud giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.