Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Møder for pårørende i centret. Foto: Colourbox.

Download folder om netværksgruppen her

Hjernetumorforeningens netværksgruppe
– for kræftpatienter med hjernetumorer

Har du en hjernetumor, så er netværksgruppen måske noget for dig.

I netværksgruppen har du mulighed for at tale med andre i samme situation som dig selv.
Vi ønsker at skabe et frirum, hvor du som hjernetumorpatient kan tale om de udfordringer og tanker, der kan dukke op i forbindelse med sygdommen.

Målgruppe

Voksne kræftpatienter med hjernetumorer.

Tid

Vi mødes den 2. mandag i hver måned kl. 16.00 – 18.00.
Tilmelding ikke nødvendig. Du kan bare møde op.
Vi holder sommerferie i juli måned.

Sted

Her i centret.

Kontakt og yderligere information om netværksgruppen

For yderligere information, kan du kontakte Line Lüchow på
e-mail: mail: line@hjernetumorforeningen.dk

Hjernetumorforeningen

Hjernetumorforeningen hjemmeside finder du her
Her kan du bl.a. læse om de aktiviteter og tilbud, vi har i foreningen.

Find os på facebook

Vi har også en facebookgruppe:
“Hjernetumor-patienter, pårørende og fagprofessionelle”.
Facebookgruppen kan bruges til, at dele historier og erfaringer indbyrdes. Den kan ligeledes bruges til at dele opslag om foredrag og andre aktiviteter, som kan være relevante for dig.