Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Mænd og ulighed i sundhedsvæsnet – og hvordan mænd håndterer sygdom

Torsdag d. 15. november 2018 kl. 16.30 – 18.30

Danske mænd bliver oftere ramt af livsstilssygdomme, har en mere risikopræget sundhedsadfærd og dør tidligere end kvinder.

Oplægget sætter fokus på, hvordan mænd forholder sig til deres egen sundhed, og hvordan mænd agerer som patienter. Kom og få svar på spørgsmål som;

- Hvordan kan og bør sundhedsvæsenet henvende sig til mænd, på baggrund af den viden vi har om mænd?

- Har forskellige maskulinitetsformer betydning for, hvordan mænd håndterer sygdomme?

- Hvad betyder social ulighed blandt mænd for udviklingen og håndteringen af sygdomme?

Foredragsholder er Kenneth Reinicke, lektor og ph.d. i mandeforskning fra Roskilde Universitet.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig foredraget online her eller ringe på tlf. 8220 5800

Sted

Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 København N