Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hospitaltpræst Christian Busch. Foto Sif Meincke

Hvad er meningen med livet?

Tordag d. 4. oktober 2018 kl. 16.30 – 18.00

Foredrag af hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet.

I mødet med alvorlig sygdom og traumatiske begivenheder oplever mange mennesker et ”eksistentielt chok”, der kan forandre opfattelsen af tilværelsens mening og den religiøse tro. Foredraget vil beskæftige sig med, hvilken betydning sygdom og traumatiske begivenheder kan have for tro og eksistentielle overvejelser. Ofte fokuserer vi på vores skrøbelighed, når vi møder belastninger. Foredraget vil lægge vægten på, hvordan der midt i en krise samtidig kan ske en udvikling i livssyn, tro og eksistentiel holdning til livet.

Mennesker, som oplever alvorlige belastninger som en kræftsygdom, vil ofte gøre sig overvejelser over hvilke værdier i deres tilværelse, der er de væsentligste, og enten reagere på tabet af nogle af disse værdier eller være bekymrede for, om de kan holde fast i værdierne.

Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet de sidste 24 år. Før dette har han været præst på amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og i de nordiske lande.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig foredraget online her eller ringe på tlf. 8220 5800

Sted

Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N