Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Stress, Angst og Depression

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 16.30 – 18.30

Ved psykologerne Gitte Bowman Bak og Camilla Hartvig Nielsen, Kræftrådgivningen i København, Kræftens Bekæmpelse

En kræftsygdom kan opleves som en grundlæggende, eksistentiel rystelse, hvor følelser af uvished, meningsløshed, afmagt og ensomhed ofte rammer de berørte. Dette kan give anledning til perioder med ængstelse og tristhed – både under og efter selve kræftforløbet.

Vi behøver ikke nødvendigvis at tænke, at der er tale om en depression eller angstlidelse, som kræver behandling – men hvordan kender man egentlig forskel på “almindelige” krisereaktioner og en depression?

Vi vil i løbet af foredraget belyse nogle af de forskellige psykiske belastninger i forbindelse med et kræftforløb og tale om, hvad man kan gøre for at håndtere de svære følelser, og hvor man kan få hjælp.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig foredraget online her
eller ringe på tlf. 8220 5800.

Sted

Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N