Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Psykiske reaktioner

Psykolog Gitte Bowman Bak fra Kræftrådgivningen i København belyser nogle af de forskellige psykiske belastninger i forbindelse med et kræftforløb og fortæller om, hvad man kan gøre for at håndtere de svære følelser, og hvor man kan få hjælp.

Hvem kan deltage

Patienter, der har eller har haft kræft i hals- og/eller mundhule og deres pårørende.

Tid

Torsdag d. 24. maj kl. 19.00 – 21.00.

Sted

Her i centret.

Tilmelding og yderligere information

Mail: halsmundcancer@hotmail.com

Hent folder om Netværkets foredrag 1. halvår 2018 her