Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Orientering om kommunale rehabiliteringstilbud til borgere med kræft

Ergoterapeut Tanja Nord fra Herlev Kommune og ergoterapeut Maria B. Joensen Professionshøjskolen Absalon (Ergoterapeutuddannelsen) fortæller om deres erfaringer med rehabilitering af senfølger, herunder hvilke tilbud der tilbydes i kommunalt regi.

Hvem kan deltage

Patienter, der har eller har haft kræft i hals- og/eller mundhule og deres pårørende.

Tid

Torsdag d. 29. november kl. 19.00 – 21.00.

Sted

Her i centret.

Tilmelding og yderligere information

Mail: halsmundcancer@hotmail.com

Hent folder om Netværkets foredrag 2. halvår 2018 her