Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Kommunikationsvanskeligheder

Logopæd Bente Dalby holder oplæg om kommunikationsvan-skeligheder efter operation/strålebehandling i mund, svælg og hals.
Følgende punkter vil blive berørt: Udtale- og stemmevanskeligheder, sejt sekret og mundtørhed.

Hvem kan deltage

Patienter, der har eller har haft kræft i hals- og/eller mundhule og deres pårørende.

Tid

Torsdag d. 25. januar kl. 19.00 – 21.00.

Sted

Her i centret.

Tilmelding og yderligere information

Mail: halsmundcancer.ny@hotmail.com

Hent folder om Netværkets foredrag 1. halvår 2018 her